iap2012congress.com

รีวิวข้อมูลสินค้าและบริการ

กลอนหยาบคายถือว่าเป็นกลอนสุภาพหรือไม่

นอกจากเรื่องกังขาหรือข้อครหาที่ยังคงเป็นที่สงสัยกันแล้วว่ากลอนกวนๆ นั้นจะถือว่าเป็นกลอนหรือไม่ซึ่งก็ได้มีการไขปัญหาให้กระจ่างแจ้งโดยผู้เชี่ยวชาญไปแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงเป็นข้อสงสัยก็คือว่ากลอนกวนๆ บางอันนั้นเป็นกลอนที่มีเนื้อหาหยาบคายหรือเนื้อหาออกไปในทำนองเจ้าชู้ สองแง่สองง่าม ดังนั้นมันจะถือได้ว่าเป็นกลอนสุภาพหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากครับแต่อยู่ๆ เราจะเหมาทึกทักเอาเองก็ใช่ที่ดังนั้นไปฟังจากปากของผู้เชี่ยวชาญทางด้านpoem-08และภาษาศาสตร์โดยตรงดีกว่าครับว่ากลอนกวนๆ ที่มีเนื้อหาหยาบโลนนั้นจะถือว่าเป็นกลอนสุภาพหรือไม่

จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้หลายท่านทุกท่านได้ให้ความเห็นตรงกันว่าคำว่ากลอนสุภาพนั้นไม่ว่าจะเป็นกลอนแปดสุภาพหรือแม่แต่กระทั่งโคลงที่เรารู้จักกันดีอย่างโคลงสี่สุภาพนั้นเป็นการเรียกชื่อตามฉันทลักษณ์ที่บังคับไว้ในโครงสร้างของกลอนซึ่งหากกลอนใดก็ตามถูกต้องตามฉันทลักษณ์ที่วางไว้ทุกอย่างแบบไม่มีผิดเพี้ยนให้ถือว่ากลอนนั้นๆ เป็นกลอนสุภาพตามมาตรฐานโดยไม่ต้องคำนึงถึงเนื้อหาหรือความหมายดังนั้นเจ้ากลอนกวนๆ ที่ว่ามานี้แม้ว่าจะมีเนื้อหาหยาบโลนเพียงใดหรือไร้สาระแค่ไหนหรือแม้แต่จะหาสาระไม่ได้เลยก็ตามทีแต่ถ้ามีลักษณะกลอนและฉันทลักษณ์ที่ถูกต้องแล้วให้ถือว่าเป็นกลอนสุภาพหมดครับ

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ทำให้เราเห็นว่ากลอนนั้นให้ความสำคัญกับความลื่นไหล ความไพเราะและฉันทลักษณ์มากกว่าความหมายและยิ่งถ้าความหมายดีด้วยก็จะทำให้กลอนมีคุณค่ามากขึ้น

Comments are currently closed.