iap2012congress.com

รีวิวข้อมูลสินค้าและบริการ

เพลิดเพลินไปกับการ เต้นลีลาศ ด้วย ท่วงท่า และลีลาที่เป็นหนึ่ง

เต้นลีลาศ

เต้นลีลาศ เป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่จะทำการพิจารณาตัดสินผู้ชนะในการแข่งขันจากท่วงท่าลีลา ที่ได้ทำการแสดงออกมาให้คณะกรรมการเห็น ซึ่งจะไม่ได้มีการกำหนดไว้แต่เพียงแค่ท่าทางการแสดงออกที่ถูกต้องแต่เพียงเท่านั้น การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในระหว่างการเต้นของนักกีฬา จำเป็นจะต้องสอดคล้องกลมกลืนไปกับเสียงดนตรี จึงจะสามารถเป็นผู้ชนะในการแข่งขันกีฬาในลักษณะนี้ไปได้ สำหรับปัจจัยพื้นฐานที่จะทำการพิจารณาเกณฑ์ คะแนนของนักกีฬาเต้นลีลาศเรา จะพบได้ถึงการวินิจฉัยสำคัญที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนักกีฬาได้ทำการเริ่มการแข่งขันหลังจากที่มีเสียงดนตรีดังขึ้น และจะต้องหยุดการแข่งขันก็ต่อเมื่อเสียงดนตรีสิ้นสุดลง โดยคณะกรรมการจะทำการพิจารณาการให้คะแนน จากรายละเอียดองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

  • เวลาและพื้นฐานของจังหวะ จะเป็นการพิจารณาผู้เข้าแข่งขันว่า เต้นตรงกันกับจังหวะของเสียงดนตรีหรือไม่
  • ทรงของลำตัว จะเป็นการพิจารณาการจัดระเบียบร่างกายว่านักกีฬา ที่มีการเต้นนั้นมีความสัมพันธ์กันกับสรีระร่างกายของทั้งคู่เต้นที่สอดคล้องตรงกันหรือไม่
  • การเคลื่อนไหว คณะกรรมการจะทำการพิจารณาการเคลื่อนไหวของผู้เข้าแข่งขัน ว่ามีความพลิ้วไหว ตรงตามการกับรูปแบบที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการเต้น การเคลื่อนขึ้นลง หรือการหมุนตัว
  • การแสดงการบอกจังหวะ จะเป็นการประเมินถึงตัวของผู้เข้าทำการแข่งขันที่มีการเต้นว่า มีการแสดงที่ตรงจังหวะกันกับการเปลี่ยนแปลงของดนตรีหรือไม่
  • การใช้เท้า จะเป็นการพิจารณาที่ฝ่าเท้าบริเวณโคนหัวแม่เท้าของผู้เข้าทำการแข่งขัน ว่ามีการเคลื่อนไหวในท่าทางที่ถูกต้องหรือไม่
  • การใช้พื้นที่ฟลอร์ จะเป็นการประเมินถึงผู้เข้าทำการแข่งขัน ว่ามีการออกแบบท่าเต้นในการวางตำแหน่งพื้นที่ว่าง ในการเล่นเพื่อที่จะไม่เป็นการสะดุด หรือหยุดนิ่งจากการเต้นไปชน หรือรบกวนผู้เข้าแข่งขันในรายอื่นหรือใหม่

Comments are currently closed.