iap2012congress.com

รีวิวข้อมูลสินค้าและบริการ

Honda

ความใส่ใจกับพนักงานของ Honda

บริษัทฮอนด้าเองนั้นก็เช่นเดียวกับบริษัทรถทั่วๆ ไปทุกๆ ยี่ห้อนั่นแหละขอรับกระผมที่กว่าจะอาจยืนหยัดมาจนถึงจุดนี้ได้ย่อมฟันฝ่าปัญหาอื่นๆ มามากๆไม่ว่าจะก็จะเป็นภาวะเศรษฐกิจแย่ ภาวะการขาดแคลนแรงงาน ภาวะวัตถุดิบขึ้นไปราคาหรือว่าแม้แต่ภาวะความผันผวนทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้พร้อมกับยอดค้าขายของ Honda โดยตรงแต่ท้ายที่สุดแล้วฮอนด้าก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นมาได้อย่างเต็มความภาคภูมิ                สาเหตุที่ฮอนด้าสามารถดึงตัวเองให้ขึ้นมาจากภาวะวิกฤตเหล่านั้นได้มักบอกเลยฮะว่าไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาใช่หรือไม่ดวงชะตาดีแต่อย่างใดถ้าแต่เป็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนในองค์กรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหารที่เลี้ยวหน้าเข้ามาปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับช่วยกันจัดหาทางปรับปรุงเพื่อปัญหาดังกล่าวลุล่วงไปนี่แหละครับผมการทำงานแบบ Honda                เจ้าหน้าที่ฮอนด้าทุกคนทราบดีว่า Honda นั้นไมได้เพียงแต่ให้อาชีพกับพวกเขาแค่นั้นหากแต่ยังให้จิตสำนึกการอยู่ร่วมกันในชุมชนกับพวกเขาอีกเช่นกัน ฮอนด้ามีการจัดงานพบปะสังสรรค์ มีการจัดกิจกรรมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานอันดับข้างล่างอยู่เสมอๆ เพื่อที่จะทุกคนได้รู้จักได้พบปะกันอันเป็นการอุดช่องว่างระหว่างชนชั้นประกอบไปถึงคงเป็นผลดีในเวลาที่ย่อมไปติดต่องานกับแผนอื่นๆอีกอีกด้วย                นอกจากจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมแล้ว Honda เองคงช่วยปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมเช่นกันการให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ รักษาแหล่งน้ำสำหรับคืนธรรมชาติที่ดีให้กับประชากร ทั้งหลายนี้คือสิ่งที่ฮอนด้ามอบให้กับบุคลากรทุกคนมากๆกว่าเงินเดือนที่แลกกับการทำงาน

,